Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 outlookpasswordrecovery.net

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 bổ sung update thêm Nghị quyết của Quốc hội về vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thế giới...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang ký phát hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQHmột5 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung update vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và trải qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng một0/2023) theo quy trình tại một kỳ họp rất nhiều dự thảo quyết nghị gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc ứng dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thị trường quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị ngày càng tăng (công bố Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra so với phần lớn dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồ gia dụngng Dân tộc, rất đầy đủ Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

Nghị quyết này với hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày một/mộtmột/2023./.

08/11/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm