Thông báo Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Ruột Lợn outlookpasswordrecovery.net

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hcửa quan Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/11/2023, Sở Giao thông vận tcửa quan Hcửa quan Phòng thông tin kết quả thi tuyển phương án kiến trúc những độc công trình cầu thuộc Dự án trở thành tân tiến thành phố Hcửa quan Phòng thích ứng với chuyển đổi khí hậu:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tquan ải Hquan ải Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hquan ải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hquan ải Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hcửa quan Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

Gicửa quan Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên tên miền authoritynh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944: Sóng có hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu chính là cầu vòm thép để triển knhị cvô lương thủ tục tiếp theo của Dự án trở thành tân tiến thành phố Hcửa quan Phòng thích ứng với chuyển đổi khí hậu.

Gicửa ải Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên tên miền authoritynh Công ty TNHH Chotên miền authorityivàKiso-Jiban Việt Nam-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Gicửa quan Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên tên miền authoritynh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD Việt Nam.

Sở Giao thông vận tcửa ải Hcửa ải Phòng trân trọng thông tin./.

16/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam