Trung Quốc bắt gặp tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm outlookpasswordrecovery.net

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ đã được khai thác ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.