Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể koiến trúc 3.000 năm outlookpasswordrecovery.net

Tàn tích của một quần thể koiến trúc tráng lệ đang được konhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.